top of page

עמדת פורום החברות באשר לשירותי משמורת (קסטודיאן)
10 מאי, 2022 ט' באייר, תשפ"באודותהשנתיים האחרונות האירו פנים לתעשיית הקריפטו, בלוקצ'יין, מטאוורס ו- Web 3.0 . טכנולוגיות מבוססות בלוקצ'יין התרחבו מעבר לביטקוין ומטבעות דיגיטליים והן מסייעות לפתח חברות המעסיקות בישראל אלפי עובדים ומושכות השקעות במיליארדים.


את מסמך זה מוביל פורום החברות בו שותפים הגופים המובילים את ענף הקריפטו, בלוקצ'יין, ביטקוין, ווב 3.0 ומטאוורס בישראל, בהם Aleph, Bits of Gold, Blox, Celsius, Collider Ventures, Dcentralab, Efficient Frontier, Fuse, Fireblocks ואיגוד הביטקוין הישראלי.


ההזדמנות:


חברות ישראליות תופסות עמדות מפתח בשוק המתפתח של נכסים דיגיטליים, שוק שהגיע בנובמבר האחרון להיקף של 2.5 טריליון דולר, כאשר אנו מונים כיום שלושה יוניקורנים ישראליים בתחום, עם חברות רבות אחרות להן הזדמנות להתפתח ולצמוח בישראל. יתרה מזא ת, על פי דו"ח של KPMG הושקעו ב- 2021 כ- 30.2 מיליארד דולר בחברות בתחום הקריפטו, בלוקצ'יין, ו- Web3.0 בעולם, כאשר על פי נתוני SNC הושקעו בתקופה זו 1.726 מיליארד דולר בחברות ישראליות בתחום, המהווים כ- 5.7% מסך ההשקעה בחברות אלה בעולם. על כן, פעילות לפתיחת השוק ויצירת ודאות רגולטורית היא קריטית לקידום המשק הישראלי .


במסמך זה נפרט את עמדת פורום החברות באשר לשירותי משמורת והכללים שצריכים לחול עליהם, ונביא השוואה בינלאומית, המפרטת את הכללים הנהוגים במדינות מובילות בעולם.


בשוק מתקיימים ארבע תפקידים עיקריים:


1. חלפן, הבצע עסקת החלפה של נכס פיננסי באחר, ומחזיק אך לרגע את כספי הלקוח.

2. בורסה, בה הלקוח מחזיק כספים ומבצע פעולות קניה ומכירה, אך אינו מבצע תשלום לצדדים שלישיים.

3. שירות ארנק-משמורן בו הלקוח יכול לרכוש ולמכור נכסים פיננסים אך גם יכול לבצע תשלומים לצד שלישי.

4. ספק טכנולוגיה, חברה המספקת שירותים טכנולוגיים בקשר עם מטבעות, אך אין לה את היכולת לבצע פעולות בכספים. יצוין, כי נותן שירות פיננסי אחד יכול לתת יותר משירות אחד, למשל: חלפן או בורסה אשר נותנים שירותי ארנק-משמורן.


מבחינת מידת הסיכון ללקוחות, הרי שהסיכונים שונים בכל אחת מפעולות אלו והם למועדים וזמנים שונים. בעוד שבידי החלפן הסיכון לנכס הפיננסי הוא זמני, רק לרגע ביצוע העסקה, הרי שבבורסה הסיכון הוא של אבדן כספים בצורה קבועה יותר. באפליקציות ארנק-משמורן ניתן לנהל את הסיכון באמצעות מפתחות היברידיים ולנטרל חלק מהסיכון לכספי הלקוח; כמו כן, הרי שניתן להפריד בין כספי הלקוחות בצורה יעילה יותר .


על כן, ובהתאם לסקירה הבינלאומית המפורטת בהמשך המסמך, עמדתנו היא כי רישיון משמורן צריך לחול רק במקרה בו הכספים מוחזקים עבור אחר כחלק מעיסוק כדרך קבע, ולא במהלך זמני כגון בחלפנות כספים רגעית או אגב ביצוע פעולה בנכס פיננסי.


במובן זה, אנו סבורים כי ראוי שהמשמורן ידרש לבצע אחת משתי פעולות:


1 . להחזיק את כספי הלקוחות בצורה מופרדת ומובחנת, כאשר כל לקוח מקבל כתובת ייעודית על הבלוקצ׳יין של המטבע אותו הוא מחזיק, שתהיה שקופה לו שמאפשרת לצפות בחשבון המשמורת


2 . או, במקרה בו כספי הלקוחות מעורבבים, עליו לשמור על שלושת העקרונות הבאים :

- כספי הלקוחות מופרדים מכספי החבר ה .

- החברה מחזיקה בפועל, ביחס של 1:1 , את כל המטבעות השייכים ללקוחות.

- לקוח יכול לראות את יתרת המטבעות הרשומה על שמו בכל רגע.


בכל דרך שמירה במשמורת, יש להקפיד כי הלקוח הוא הבעלים של המטבעות השמורים במשמורת. הרגולטור (בשאיפה גם המחוקק) יבהירו כי לכספי הלקוחות יהיה מעמד מיוחד בסדר הנשייה במקרה של אירוע פשיטת רגל. לנושי המשמורן, לא תהיה גישה למטבעות אלה, כל עוד הם מוחזקים עבור לקוחות.


על מי לא צריכה לחול רגולציה כלשהי בהקשר שמירה במשמורת?


ספק טכנולוגיה הוא גורם אשר מספק שירותים אך אינו בעל שליטה בכספים שכן אין לו את מלוא המפתחות. ספק טכנולוגיה יכול להיות enabler, כלומר גורם המחזיק חלקים ממפתח או גיבוי חלקי שלו, הוא יכול להיות מי שמפעיל שירותי חילול מפתחות או יצרן ארנקי חומרה, ואף להיות מי שמספק תשתית לשיגור או הנפקה של חוזים חכמים.


עמדת פורום החברות היא שבהעדר יכולת לשלוט על הנכסים, הרי שספק הטכנולוגיה צריך להיות פטור מרישוי ולא יחשב לשירות מפוקח; כלומר, להבדיל משירותי השכרת כספות או שירותי משמורת וירטואליים, ספקי טכנולוגיה נעדרים באלמנט השליטה והפיקוח, ואינם יכולים למנוע גישה או לגשת בעצמם לנכסי הלקוחותכעת, נסקור את המצב במדינות שונות בעולם (פירוט בהמשך המסמך, אחרי הטבלה)
דרישות

הון עצמי

ובטוחות

האם יש דרישה להפרדת כספי לקוחות?

האם שירות משמורן מוסדר?

טריטוריה

בגובה הכספים במשמורת

לא. החזקה של רזרבה.

הגדרה נפרדת בחוק,

מוסדר

ניו יורק

בגובה העסקאות

שטרם בוצעו

החזקה בנאמנות, עם

הגנה מנושי הנש" פ

מוגדר כפקדון

קונטיקט

כן, בגובה יחסי, אך לא בגובה העסקאות.

לא בדיוק. דרישה

להפקדה אחראית של

הכספים

בערך. ההגדרה של

אחסנה של מטבעות היא חלק מהליך הרישוי

וושינגטון

​כן, בגובה הרזרבה

​לא בהכרח

מוגדר כפקדון

קנדה

​לא בהכרח, יוצר חבות תחת דיני ניירות ערך

לא בהכרח, יוצר חבות

תחת דיני ניירות ערך

​כן

קנדה

​הפרדה או רזרבה נאותה

​הפרדה או רזרבה נאותה

​לא בצורה מפורשת

הממלכה המאוחדת

לא בהכרח (אין חובת

רישוי)

​כן

רישוי אופציונאלי

צרפת

דרישות הון עצמי בלבד

לא, רק לפרט האם כן או לא

כן

גרמניה


ניו יורק


ה- Bitlicense הניו-יורקי מגדיר את הפעילויות הבאות כנכנסות תחת הרגולציה של ה (BitLicense (1 :


“virtual currency business activity means the conduct of any one of the following types of activities involving New York or a New York resident:

(1) receiving virtual currency for transmission or transmitting virtual currency, except where the transaction is undertaken for non-financial purposes and does not involve the transfer of more than a nominal amount of virtual currency;

(2) storing, holding, or maintaining custody or control of virtual currency on behalf of others;

(3) buying and selling virtual currency as a customer business;

(4) performing exchange services as a customer business; or

(5) controlling, administering, or issuing a virtual currency”


כלומר, יש הגדרה נפרדת לאחזקה של כספי לקוחות ולמכירה וקניה של מטבעות והן פעולות אחרות לפי החוק. הדרישה לבטוחה אינה חלה במקרה של חלפנות . הדרישה בסעיף 200.9 היא כי החזקה של מטבע קריפטוגרפי במשמורת תדרוש החזקה של כספים זהים כבטוחה (surety bond or trust account). במקרה של שירותי קניה ומכירה אין דרישה לבטוחה כלשהי : “To the extent a licensee stores, holds, or maintains custody or control of virtual currency on behalf of another person, such licensee shall hold virtual currency of the same type and amount as that which is owed or obligated to such other person.”


קונטיקט


במדינת קונטיקט יש הבדל בין "Payment Instruments” (שירותי העברת כספים) לבין שירותי פקדון

בהגדרות בחוק (2). שירותי פקדון הוסדרו רק לאחרונה ) 2022 ( בתיקון לחוק. גם שם, אין דרישה לעמידה

בערובה אלא לחובות גילוי נרחבות כלפי הלקוח ולהפרדה ארגונית (3). במדינה יש צורך כי הספק של שירותי תשלום יחזיק רזרבה בגובה של כלל העסקאות שטרם בוצעו וההשקעות: “Each licensee shall at all times maintain permissible investments having a value, computed in accordance with generally accepted accounting principles, at least equal to the aggregate amount of its outstanding Connecticut payment instruments and stored value.” (4)


וושינגטון


במדינת וושינגטון ישנה הפרדה בין שירותי אחסון לבין שירותי תשלום. ההגדרה לשירותי אחסון של

מטבעות קריפטוגרפיים היא "Virtual currency storage" means storing access to virtual currency owned by another person”


אותו חוק פוטר מחובת רישוי עסקים אשר בהם הכסף הוא בבעלות אחרים ואשר אין להם שליטה חד -

צדדית לשדר את הכסף שמאוחסן (WAC 208-690-015). כלומר, מערכות לניהול מטבע המבוססות

על מערכות MPC או מולטיסיג לא יכללו בהגדרה זו.


הדרישה היא להון עצמי של לפחות 10,000 דולר על כל מיליון דולר שהוא מחזיק. אם מדובר על עסק למטבעות קריפטוגרפיים אז הדרישה היא למינימום של 100,000 דולר. המנהל רשאי לשנות את

הסכומים בהתאם (5). הדרישה לערובה היא עצמאית ונפרדת לספקי חלפנות מטבע ושירותי תשלום

(WAC 208-690-040 ו- WAC 208-690-041 בהתאמה)רוד איילנד


החוק ברוד איילנד מגדיר מוסד פיננסי כמי שיכול לקבל פקדון של לקוחות (6); החוק מבהיר בצורה ברורה

כי מי שמספק פתרונות טכנולוגיים ללא פעילות עבור הלקוח אינו כפוף לרישוי (7).

לפי החוק, שליטה היא "When used in reference to a transaction or relationship involving virtual currency, the power to execute unilaterally or prevent indefinitely a virtual currency transaction; and ,” כלומר הגדרה זהה לזו שבמדינת וושינגטון (8).


מבחינת רזרבה, הדרישה היא להחזקה של רזרבה המאפשרת את כלל הפעולות (9) : “A licensee that has control of virtual currency for one or more persons shall maintain in its control an amount of each type of virtual currency sufficient to satisfy the aggregate entitlements of the persons to the type of virtual currency“.


קנדה


החוק הקנדי למניעת הלבנת הון (Proceeds of Crime and Terrorist Financing Act (PCA)) הגדיר הגדרה רחבה לסוגי הפעולות הקריפטוגרפיות ולא מבדיל בין חלפנות למשמורת. הוא מטיל חובות על כל מי שעוסק ב"עיסוק במטבעות [קריפטוגרפיים]” (10) (“dealing”) ללא הסבר למהי הגדרה זו.


בקנדה המשטר בנושא מטבעות קריפטוגרפיים מוסדר במקביל בעולמות ניירות הערך והעברות כספים (11). הנחיה 21-329 של רשות ניירות ערך הקנדית (12) מגדירה אזהרות ספציפיות כאשר שירותי משמורת פעילים בנוגע למטבעות, הכוללות הפרדה בין כספים, ניהול המפתחות בצורה יעילה, גישה מלאה לספרים ללקוחות ובדיקה מקדימה של המשמורן.


מבחינת ניירות ערך, בקנדה יש הבדל בין פלטפורמות המאפשרות מסחר ממונף וחוזי הפרש, לבין כאלו המאפשרים סחר באסימונים ומטבעות בלבד. בעוד שנגזרות וכלים מפוקחים, הרי שההנחיה הרגולטורית לא מטפלת (ישירות) במטבעות מבוזרים.


הגדרת המשמורן היא

“ If a CTP stores a user’s crypto assets in a wallet controlled by the platform, creating an ongoing reliance on the CTP to trade or transfer the crypto assets, this creates a contract subject to securities law “ (13) .הממלכה המאוחדת


בממלכה ישנה הפרדה בין שירותים המפוקחים כשירותי חלפנות ובין שירותים המאפשרים ניהול כספים

כ- e-Money ועליהם חלה רגולציית שירותי תשלום.


מבחינ ת חלפנות, הרגולציה היא של מניעת הלבנת הון ולא דורשת הפקדת בטוחה עבור שירותי משמורת (14). הרגולטור הבריטי (FCA) מבקש כי הציבור יוזהר משימוש בהם, וכי הוא נעדר סמכות ובקרה לפיקוח מסוג אחר.


שירותי התשלום בממלכה מוגדרים ב UK Payment Services Regulation (15) מדריך ההפעלה של

הרגולטור (16) אינו מתייחס ישירות ובהכרח למטבעות קריפטוגרפיים יציבים אך מבהיר כי "A firm must arrange adequate protection for clients' assets when it is responsible for them”. כלומר,

שירות תשלומים אשר מחזיק כספים עבור לקוח חייב לאבטח אותם.

לפי ספר ההנחיות של e-Money, ניתן להגן על הכספים או על ידי הפרדת כספי הלקוחות או על ידי

ערובה או בטוחה אחרת בגובה כספי הלקוחות. הכספים צריכים להתנהל אצל משמורן נפרד אם ניתן

לעשות כן.


צרפת


בצרפת ישנה חובת רישום לכל העוסקים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים ורשיון אופציונאלי אשר

ניתן לעוסקים בתחומים שונים, הכוללים משמורת ומכירה (17). לחברות מסחר אין חובת רישוי לצורך

פעילות וניתן להתחיל לעבוד ישירות לאחר הרישום; להבדיל, חברות משמורת חייבות להמתין לרישוי

לצורך הפעילות (18).


הדרישה היא להפרדת כספים אצל משמורן, וכי ינוהל תיעוד מלא של הכספים.

כלומר, גם בצרפת יש הפרדה בין הפעילויות של משמורן וחלפן.


גרמניה


הרגולטור הגרמני (BaFin) הוציא הנחיה מקיפה לגבי שירותי משמורת (19) אשר מבדילה אותן משירותי

חלפנות.

ההגדרה של שירותי משמורת קריפטוגרפיים היא "משמורת, ניהול או הגנה" של "נכסים קריפטוגרפיים

או מפתחות קריפטוגרפיים פרטיים שמשמשים למשמורת, אחסון או העברה של נכסים קריפטוגרפיים"

ו"עבור אחרים".


לדברי הרשות, “Crypto assets can only be transferred from one user to another by means of this private key. Due to this extensive control over crypto assets, the definition of crypto custody business will already be fulfilled where access to the private keys is possible”. כלומר, בהעדר שליטה מלאה על מפתחות פרטיים אין שירותי משמורת.


לפי הנחיות הרשות לקבלת רשיונות (20), הרי שבקשת הרשיון צריכה לתאר את הדרכים הטכנולוגיות (IT)

שבהן הכספים מופרדים ומוחזקים, והאם מדובר על ארנקים חמים וקרים וכיצד והאם הכספים מוחזקים בנפרד או במשותף עבור כלל הלקוחות.


דרישת ההון העצמי היא של 125,000 אירו (21); דרישה זו אינה לערובה אלא להון עצמי של החברה.110522 עמדת פורום החברות- קסטודיאן
.pdf
הורידו את PDF • 303KB

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מה זה DAO- מענה לקול קורא של משרד המשפטים

ממש לפני פריצת מלחמת חרבות ברזל, הגשנו למשרד המשפטים את עמדתינו בנושא דאו. אנחנו מצרפים כאן את העמדה המלאה שלנו, שמסבירה איך אנחנו רואים DAO, ואיך, בעינינו, צריך לתפוס אותו. כאשר מבקשים להגדיר את המוש

Comments


bottom of page