top of page

הבטחנו שנעדכן, אז הנה: חדשות חמות מוועדת הכלכלה

על פי הוראת היו"ר ח"כ דוד ביטן, תוך שלושה חודשים יתקיים דיון על חסימות הבנקים של חברות קריפטו

בועדה, כולל דיווח של בנק ישראל. הנה הסבר קצר למה זה כל כך חשוב.

בתחילת השנה, התפרסם סקר שלנו בפורום שבדק את התנהלות הבנקים אל מול חברות הקריפטו בארץ. במחקר השתתפו כ-35 מנהלים בכירים ומקבלי החלטות בחברות הקשורות לתחום הקריפטו, 80% מהמנהלים הבכירים של החברות בשוק טוענים כי לחברה נגרם נזק כספי ממשי כתוצאה מההתנהלות מול הבנקים, כ-66% ציינו כי הבנקים ביקשו לוודא שהחשבון מנותק מפעילות קריפטו, ו-75% מהמשיבים ציינו שהבנקים ניסו לגרום להם להבין באופן כזה או אחר, במפורש או ברמיזה, כי לא ניתן לבצע פעולות עם כסף שמקורו במטבעות דיגיטליים.אז מה צריך לעשות? פשוט. תנו נגישות לשירותים בנקאיים בסיסיים. ועכשיו הכנסת על זה


bottom of page