top of page
TROUBLE SHOOT_edited.jpg

על פי מחקר של KPMG, בישראל פועלות כיום 174 חברות בתחום, המעסיקות כ- 3,800 עובדים וגייסו 3.85 מיליארד דולר.

אבל בישראל לא פשוט לפעול. חברות רבות מדווחות על קשיים רבים וחלקן מוציאות פעילות מישראל.

כדי לאפשר לתעשיה לפרוח הוקם פורום החברות בו שותפים הגופים המובילים את ענף הקריפטו, בלוקצ'יין, ביטקוין, ווב 3.0 בישראל, בהם:
Fireblocks, Masterkey, Aleph, Bits of Gold, SSV Networks,  Collider VC, Dcentralab, Fuse ואיגוד הביטקוין הישראלי.

מה עוצר את התעשיה?

מניעת פתיחת חשבונות בנק או סחבת בפתיחת חשבונות לחברות מתחום הקריפטו, Web 3.0, בלוקצ'יין ומטבעות דיגיטליים

חוסר יכולת לעמוד בחוק ולשלם מסים

התבטאויות על הקשחה עתידית של התנאים לחברות בתחום, ללא פירוט של הרגולציה המתוכננת.

פורום חברות הקריפטו

מפת דרכים לתעשיית קריפטו
חופשית ומשגשגת בישראל

השוונו את מדיניות הבנקים לגבי כספי קריפטו >>

חברים מייסדים

 • MAIL
 • טלגרם לבן
 • LinkedIn
 • Twitter

חברים מן המניין

 • 1. ההזדמנות
  חברות ישראליות תופסות עמדות מפתח בשוק המתפתח של נכסים דיגיטליים, שוק שהגיע בנובמבר האחרון להיקף של 2.5 טריליון דולר, כאשר אנו מונים כיום שני יוניקורנים ישראליים בתחום, עם חברות רבות אחרות להן הזדמנות להתפתח ולצמוח בישראל. יתרה מזאת, על פי דו"ח של KPMG הושקעו ב- 2021 כ-30.2 מיליארד דולר בחברות בתחום הקריפטו, בלוקצ'יין, ו- Web 3.0 בעולם, כאשר על פי נתוני SNC הושקעו בתקופה זו 1.726 מיליארד דולר בחברות ישראליות בתחום, המהווים כ-5.2% מסך ההשקעה בחברות אלה בעולם.
 • 2. האתגרים
  לצערנו, החסם להקמה ולפעילות של חברות בישראל העוסקות בתחום זה הוא עצום, ומאפשר רק למתי מעטים לצלוח את הנהר הבלתי אפשרי של הרגולציה ואת סירוב הבנקים בישראל לשרת חברות העוסקות בתחום. גם אלה שכבר מצליחים להקים חברה נאלצים להדוף את לחצי הרגולציה מחד ואת לחץ המשקיעים לצאת מישראל מאידך, ומתרבים הדיווחים כי עצם הפעילות בישראל מוגדרת על ידי מועצות מנהלים ומשקיעים כפעילות בסיכון וזאת לאור הסביבה הרגולטורית הבעייתית והאי ודאות ביכולת לבצע או לא לבצע פעולות שונות. הנה הדרכים בהן ניתן לפתור את האתגרים
 • 3. מאגר ידע
  סקירות בינלאומיות, חקיקה, תקנות- כל התוצרים שלנו פתוחים עבורכם, לשימוש פתוח. גם אנחנו, כמו מטבעות דיגיטליים, מאמינים בקוד חברתי פתוח. למאגר הידע
 • ישראלית: החברות שייסדו ישראלים ימשיכו לפעול ולהצליח. המטרה שלנו היא לשמור עליהן ישראליות, ולאפשר להן לשלם שכירות, משכורות ומיסים, כאן בבית 

 • בעשור הקרוב: בעוד עשור נחיה בעולם אחר לחלוטין. ההזדמנות היא עכשיו ואסור לפספס אותה

המטרה: תעשיית קריפטו ישראלית משגשגת בעשור הקרוב

Local Community Support

bottom of page