top of page

למה שלושה חודשים לחשבון בנק זה כל כך חשוב ומה אנחנו עושים הבוקר בכנסת?

הבוקר עולה בועדת כלכלה פרק ז' (בנקאות ואשראי) (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023. ארוך ומשעמם? ברור. אבל בדרך כלל רוב הדברים המעניינים קבורים מאחורי כותרות ארוכות ומשעממות. אז תשמעו סיפור. בתוך החוק הזה יש סעיף שקובע שאם לא פתחו לך חשבון בנק בתוך שלושה חודשים, צריך לדווח לבנק ישראל. הוא, מצידו, יכול להפעיל כל מיני סנקציות על הבנקים ואפילו לכפות עליהם לפתוח את חשבון הבנק.


אז מה עשו נציגי הבנקים? פשוט. הם ביקשו שמדובר יהיה בשלושה חודשים מיום הגשת המסמך האחרון. נשמע הגיוני, לא? אבל ככה זה עובד בפועל: מבקשים מסמכים, מחכים חודש- חודשיים ואז מבקשים עוד מסמך. ואז עוד חודש, ואז עוד תעודה. ואז עוד חודשיים ואז פלט של חשבון וככה עוברת שנה ושנתיים ושלוש, ואין דיווח ומבחינתם, הכל בסדר.


היום, באנו לוודא שזה לא קורה. שההוראה בחוק תהיה פשוטה. שלושה חודשים מיום הגשת הבקשה- אם לא נפתח חשבון, תדווחו. ומכאן הדרך לאכיפה- קצרה מאוד. זו הדרך לפתוח את השוק. נעדכן.bottom of page