top of page

מחלקת החדשנות של בנק ישראל בהובלתה של אילנית מדמוני מפרסמת סקר לחברות RegTech

במסגרת הצעדים שנוקט הפיקוח על הבנקים לעידוד החדשנות במערכת הפיננסית בישראל, ביניהם עידוד שיתופי פעולה והגברת הממשקים בין המערכת הבנקאית לחברות טכנולוגיה מועבר סקר בין נושאי המשרה בחברות רגטק (Regulation Technology). הסקר יסייע להבין האם קיימים חסמים להטמעת אפליקציות חדשניות מבוססות טכנולוגיה אצל הגופים הפיננסיים המפוקחים ולשימושם, לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות ובדרישות הציות והדיווח, בין אם הן פותחו על ידי הגופים הפיננסיים עצמם או על ידי צד שלישי (להלן – רגטק). כמו כן, הסקר יסייע להבין האם יש דרכים לעודד שיתופי פעולה בין המערכת הבנקאית לחברות הרגטק. חשוב מאוד למלא את הסקר ולתת למחלקת החדשנות של בנק ישראל את התמונה המלאה של מה שקורה בשוק


למילוי הסקר של מחלקת החדשנותבנק ישראל
בנק ישראל. צילום: אורי פרקש, מתוך ויקיפדיה


bottom of page